• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Husovské slavnosti 2015 představí jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin

V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.   Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Na Ovocném trhu bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro... více
Staroměstské náměstí, Praha 1
5. července
17.45
Pražský žesťový soubor
18.00
Slavnostní zahájení
koncert Moravské filharmonie Olomouc
20.30
Hus až do konce
divadlo, autor textu a hudby: M. Orson Štědroň,režie: A. Laštovková Stodolová a SKUTR
6. července
9.00
Průvod k sousoší mistra Jana
9.45
Dechový orchestr z Oldřichovic
10.00
Zahájení
10.15
Domažlická dudácká muzika
11.00
Hradišťan
12.00
Koncert pro mistra Jana Husa
12.00
Ústřední hudba Armády ČR
13.00
Vystoupení pěveckých sborů s mezinárodní účastí
13.50
Příchod divadelního průvodu
14.00
Smetanovi filharmonici Praha
15.00
Let´s go – spirituály
16.00
Spirituál kvintet
17.00
Ekumenická bohoslužba
18.00
Koncert pro mistra Jana Husa
Tata Bojs, Poletíme? a Lanugo
20.30
Oratorium Mistr Jan Hus
Autor hudby a textu R. Pachman
22.00
Tichý průvod se svícemi k Vltavě
V každou celou hodinu vystoupí odborníci a herci v moderovaných vstupech.
Divadlo Kalich Jungmannova 9, Praha 1
5. července
22.00
České nebe, Divadlo Járy Cimrmana
6. července
13.30
České nebe, Divadlo Járy Cimrmana