• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

24.06.2015 21:48

Tisková konference k Husovským slavnostem na Magistrátu hlavního města Prahy

Dvoudenní festival Husovské slavnosti 2015, který je připravován pro širokou veřejnost, byl tématem tiskové konference svolané pro novináře na Magistrát hlavního města Prahy.

Úvodní slovo pronesl radní HMP Jan Volf. V rámci představení všeho, co v poslední době město Praha dokončilo, byla slavnostně uvedena na trh publikace Průvodce po průmyslových a technických stavbách Prahy. Slovo dostali postupně zástupci obou církví, které Husovské slavnosti pořádají a zástupci Karlovy univerzity. V Husově roce vychází spousta publikací spjatých s mistrem Janem Husem. Novináři se o nich mohli dozvědět více a seznámit se s knížkami pro děti (Dopisy z Kostnice), pro mládež (H.U.S. neboli Hus úplně světovej, Jan Hus – Pravda vítězí), s komiksem, knihami pro dospělé (Postila) i odbornými studiemi vydanými Univerzitou Karlovou (Jan Hus známý a neznámý).

Zástupci organizátorů Husovských slavností z Českobratrské církve evangelické a Církve československé husitské pak představili podrobně program, který se bude odehrávat 5. a 6. července v centru Prahy. „Hus nebyl žádný suchar, dokázal vtipně reagovat, zejména na univerzitě. To jsme měli na zřeteli při přípravě. Husovské slavnosti budou pestré, každý zde najde něco. Programy půjdou paralelně, připravte se na to, že nestihnete vše. Možná budete brečet, že vám pro jeden zážitek uniklo něco jiného,“ řekl synodní senior ČCE Joel Ruml. „Církve to dělají pro vás, veřejnost, pro sebe to nepotřebují, vždyť s Husem žijí už 600 let. Chceme ale zpřítomnit jeho osobnost, protože máme dojem, že společnosti a dnešku má co říct,“ dodal.

Kromě obou organizujících církví se na financování podílí hlavní město Praha a ministerstvo kultury.

 

 

 

 

 

 


Celkem 0 komentářů Komentovat