• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Symfonický orchestr Smetanovi filharmonici

Symfonický orchestr Smetanovi filharmonici Praha byl založen v roce 2004 z iniciativy švýcarského dirigenta Hanse Richtera (šéfdirigent a umělecký ředitel), pravnuka světoznámého vídeňského maestra Hanse Richtera.
Toto symfonické těleso se vyznačuje optimální kombinací mladého elánu se zralostí a zkušeností. Orchestr si vytvořil svůj specifický zvukový charakter, který je velmi pozitivně hodnocen. V posledních dvou letech se orchestr může pochlubit mimo jiné spolupráci s husitskými městy (Tábor, Naumburg, Neunburg v. Wald).
Program: A. Dvořák – Husitská op. 67, dramatická předehra; B. Smetana – z cyklu symfonických básní Má vlast skladby Tábor, Blaník