• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Let’s go

Mezinárodní pětičlenná skupina Let’s Go! byla založena v roce 2011, zpívá černošské spirituály v nejnovějších úpravách a usiluje o autentické vyjádření jejich původního poselství. Všech pět zpěváků je celoživotně plně oddáno tomuto žánru a veškerý svůj hudební potenciál věnují jeho podpoře, rozvoji a šíření. Černošský spirituál je svou hudební formou základem všech moderních hudebních stylů a svým obsahem vypráví život každého z nás. Zazní známé písně jako Wayfairing Stranger, Give me Jezus a Soon a will be done i méně známé jako Pilgrim of Sorrow, Hold on! a Lord is my Shepherd. Zpěváci – Tomáš Ludvíček, Veronika Mannová, Oldřich Zeman, Lee Andrew Davison a Marek Šlechta