• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Ekumenická bohoslužba

Bohoslužba pod širým nebem pro všechny účastníky Husovských slavností 2015.
Liturgie: Joel Ruml, synodní senior ČCE, modlitba Tomáš Butta, patriarcha CČSH, kázání Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve a Romana Čunderlíková, seniorátní farářka Pražského seniorátu ČCE.
Hudební doprovod: Dechový soubor z Oldřichovic, Spirituál kvintet, pěvecké sbory ČCE, CČSH a SCEAV.