• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Staroměstské náměstí, Praha 1
5. července
17.45
Pražský žesťový soubor
18.00
Slavnostní zahájení
koncert Moravské filharmonie Olomouc
20.30
Hus až do konce
divadlo, autor textu a hudby: M. Orson Štědroň,režie: A. Laštovková Stodolová a SKUTR
6. července
9.00
Průvod k sousoší mistra Jana
9.45
Dechový orchestr z Oldřichovic
10.00
Zahájení
10.15
Domažlická dudácká muzika
11.00
Hradišťan
12.00
Koncert pro mistra Jana Husa
12.00
Ústřední hudba Armády ČR
13.00
Vystoupení pěveckých sborů s mezinárodní účastí
13.50
Příchod divadelního průvodu
14.00
Smetanovi filharmonici Praha
15.00
Let´s go – spirituály
16.00
Spirituál kvintet
17.00
Ekumenická bohoslužba
18.00
Koncert pro mistra Jana Husa
Tata Bojs, Poletíme? a Lanugo
20.30
Oratorium Mistr Jan Hus
Autor hudby a textu R. Pachman
22.00
Tichý průvod se svícemi k Vltavě
V každou celou hodinu vystoupí odborníci a herci v moderovaných vstupech.
Divadlo Kalich Jungmannova 9, Praha 1
5. července
22.00
České nebe, Divadlo Járy Cimrmana
6. července
13.30
České nebe, Divadlo Járy Cimrmana

Scénické oratorium Mistr Jan Hus

Scénické oratorium Mistr Jan Hus psal Richard Pachman jako autor hudby a textů na motivy Husových kázání a jeho korespondence od roku 2003. Texty písní i herecké vstupy jsou ve většině míst upravená Husova kázání, jeho myšlenky a obsahy jeho dopisů z Kostnice. Představení obsahuje kromě původní Pachmanovy tvorby tři...

více

Koncert pro Mistra Jana Husa

Tata Bojs – česká alternativní hudební skupina je kometou, která vystoupala na české hudební nebe už před mnoha slunovraty. Rozhodla se, že k zenitu je ještě daleko, a tak pluje nad obzorem a stále hýří nápady. Veselé texty již dorostly k dospělé výpovědi a přitom si zachovaly poetickou hravost. Kombinace živé a...

více

Ekumenická bohoslužba

Bohoslužba pod širým nebem pro všechny účastníky Husovských slavností 2015.
Liturgie: Joel Ruml, synodní senior ČCE, modlitba Tomáš Butta, patriarcha CČSH, kázání Dušan Hejbal, biskup Starokatolické církve a Romana Čunderlíková, seniorátní farářka Pražského seniorátu ČCE.
Hudební doprovod: Dechový...

více

Spirituál kvintet

Spirituál kvintet byl založen na podzim roku 1960 čtyřmi členy Vysokoškolského uměleckého souboru. Tato folková kapela tedy letos oslaví padesát pět let svého trvání. Veřejný debut se konal v roce 1962 na mezinárodním jazzovém festivalu v Karlových Varech. V současné době hraje ve složení: Zdenka Tichotová (zpěv,...

více

Let’s go

Mezinárodní pětičlenná skupina Let’s Go! byla založena v roce 2011, zpívá černošské spirituály v nejnovějších úpravách a usiluje o autentické vyjádření jejich původního poselství. Všech pět zpěváků je celoživotně plně oddáno tomuto žánru a veškerý svůj hudební potenciál věnují jeho podpoře, rozvoji a...

více

Symfonický orchestr Smetanovi filharmonici

Symfonický orchestr Smetanovi filharmonici Praha byl založen v roce 2004 z iniciativy švýcarského dirigenta Hanse Richtera (šéfdirigent a umělecký ředitel), pravnuka světoznámého vídeňského maestra Hanse Richtera.
Toto symfonické těleso se vyznačuje optimální kombinací mladého elánu se zralostí a zkušeností....

více

Vystoupení spojených pěveckých sborů ČCE, CČSH a SCEAV

Zazní písně mistra Jana Husa a jiné české reformační písně v úpravě J. Urbance, A. Cmírala, O. Máchy a L. Moravetze.
Řídí: Ladislav Moravetz, celocírkevní kantor ČCE

více

123 »