• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Staroměstské náměstí, Praha 1
5. července
17.45
Pražský žesťový soubor
18.00
Slavnostní zahájení
koncert Moravské filharmonie Olomouc
20.30
Hus až do konce
divadlo, autor textu a hudby: M. Orson Štědroň,režie: A. Laštovková Stodolová a SKUTR
6. července
9.00
Průvod k sousoší mistra Jana
9.45
Dechový orchestr z Oldřichovic
10.00
Zahájení
10.15
Domažlická dudácká muzika
11.00
Hradišťan
12.00
Koncert pro mistra Jana Husa
12.00
Ústřední hudba Armády ČR
13.00
Vystoupení pěveckých sborů s mezinárodní účastí
13.50
Příchod divadelního průvodu
14.00
Smetanovi filharmonici Praha
15.00
Let´s go – spirituály
16.00
Spirituál kvintet
17.00
Ekumenická bohoslužba
18.00
Koncert pro mistra Jana Husa
Tata Bojs, Poletíme? a Lanugo
20.30
Oratorium Mistr Jan Hus
Autor hudby a textu R. Pachman
22.00
Tichý průvod se svícemi k Vltavě
V každou celou hodinu vystoupí odborníci a herci v moderovaných vstupech.
Divadlo Kalich Jungmannova 9, Praha 1
5. července
22.00
České nebe, Divadlo Járy Cimrmana
6. července
13.30
České nebe, Divadlo Járy Cimrmana

Ústřední hudba AČR

Ústřední hudba AČR byla založena 1. prosince 1950 jako reprezentační těleso v oboru vojenské dechové hudby. V současnosti je soubor vrcholovým reprezentativním vojenským hudebním tělesem, který prezentuje kromě dobrého jména Armády ČR také českou kulturu v oblasti koncertní dechové hudby, české národní hudby a těch...

více

Domažlická dudácká muzika

Domažlická dudácká muzika patří k předním souborům prezentujícím chodskou dudáckou hudbu v různých stupních úpravy. Soubor v loňském roce oslavil 20. výročí od svého založení.
Většina jejích členů jsou profesionální hudebníci, v současné době někteří z nich působí jako pedagogové a výkonní umělci....

více

Zahájení programu Husovských slavností 2015

Druhý den Husovských slavností 2015 zahájí synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml a patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta, zazní pozdravy předsedů obou komor Poslanecké sněmovny a krátce pohovoří předsedové přípravných komisí obou církví.

 

více

Dechový soubor z Oldřichovic

Oldřichovický dechový orchestr vznikl v roce 1924 v důsledku duchovního probuzení, které od začátku dvacátého století zasáhlo Těšínské Slezsko. Kolébkou orchestru se stalo Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska, působící v rámci místní Evangelické církve a.v. Cílem oldřichovické dechovky je...

více

České nebe, Divadlo Járy Cimrmana

Nález Cimrmanovy hry České nebe potvrdil, že stopa geniálního autora nekončí rokem 1914. Drama zachycuje dobu, kdy na zemi propukla 1. světová válka. Sledujeme ji z nebe, kde se dávno mrtví velikáni českých dějin strachují o osud svého lidu. Česká nebeská komise ve složení svatý Václav, praotec Čech a J. A. Komenský...

více

Hus až do konce

Divadelní představení, text a hudba: M. Orson Štědroň, režie: A. Laštovková Stodolová, SKUTR

Hudebně-divadelní představení pro dva zpívající herce, jednu tanečnici a čtyři hudebníky přináší do 21. století atmosféru středověku i rebelské myšlenky. Radúz Mácha coby Jan Hus není nudný kazatel, ale...

více

Moravská filharmonie Olomouc

Moravská filharmonie patří k předním a nejstarším symfonickým orchestrům v České republice. Sídlí v Olomouci, historické metropoli Moravy.

Za více než 50 let svého působení si Moravská filharmonie vytvořila mimořádně rozsáhlý a rozmanitý repertoár. Orchestr věnuje pozornost velkým tvůrcům světové...

více

« 123 »