• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Generální partner

 

 


Hlavní partner

 


Hlavní mediální partner


Dárci

Česko-německý fond budoucnosti

 

 

Korejská presbyterní církev

 

 

 

Mnohonárodnostní komunita
sboru ČCE v Kobylisích

 

 

 

Ministerstvo kultury

 

 

Magistrát hl. m. Prahy

 

 

Městská část Prahy 1

 

 

Česká národní banka

 

 

Wood and Company

 

 

Conseq

 

 

Královský pivovar Krušovice

 

 

UniCredit Bank

 

 

Evangelische Kirche in Hessen
und Nassau

 

 

Evangelische Kirche im Rheinland

 

 

Evangelische Landeskirche in Baden

 

 

Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern

 

 

Evangelisch-Lutherische Landeskirche
Sachens

 

 

Evangelisch-Reformierte Kirche
Nidwalden

 

 

The Presbyterian Church of Korea

 

 


Partneři a záštity