• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Karolinum, Ovocný trh 3, Praha 1
6. července
10.00
Šermířské vystoupení
Páni z Hradce
11.00
Luciášek
Loutkové divadlo Kozlík
12.00
Konkurz do cirkusu
Představení klauna Huberta v podání Jana Špynara
13.00
Šermířské vystoupení
Páni z Hradce
14.00
Jak šel kozlík do světa
Loutkové divadlo Kozlík
15.00
Šermířské vystoupení
Páni z Hradce
16.00
Konkurz do cirkusu
Představení klauna Huberta v podání Jana Špynara
Po celou dobu programu doprovodné aktivity: rukodílny, předvádění řemesel, ukázka historických zbraní, soutěže, hry, vyhlášení celostátní výtvarné soutěže apod.

Konkurz do cirkusu, Klaun Hubert

Klaun Hubert je v podání Jana Šprynara mistrem pádů, žonglér a chůdař, krotitel dravé zvěře (hlavně dvounohé), ale především hledač cirkusových talentů.

více

Prohlídka Prahy s průvodcem

II. okruh | Místa, kde působil Jan Hus
Trasa: Karolinum, kostel sv. Havla, kostel sv. Michala, kostel sv. Jiljí, Betlémská kaple
Doba trvání procházky: jeden a půl hodiny.
V rámci Husovských slavností 2015 jsme pro vás připravili tři okruhy procházek historickou Prahou, na kterých vás bude provázet zkušený...

více

O Luciáškovi, Loutkové divadlo Kozlík

Loutkové divadlo Kozlík uvádí originální i známé pohádky v malebných kulisách, hrané velkými dřevěnými marionetami. Každá pohádka je plná krásných písniček a rekvizit.
Pekelná pohádka o nezbedném malém čertíkovi, který se vydává pro hříšníka, pana krále. V humorné pohádce se vám představí jedenáct...

více

Šermířské vystoupení, Páni z Hradce

Skupinu historického šermu Páni z Hradce založilo na jaře 1999 několik bývalých členů zaniklé skupiny Nova Domus. Skupina se zaměřuje na rekonstrukci dobového života šlechtické družiny z druhé poloviny 14. století. Můžete se těšit na vystoupení z období vrcholného středověku (doba předhusitská) a na předvádění...

více