• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí, Praha 1
6. července
10.00
Přednáška prof. J. B. Láška –– Nejnovější bádání o mistru J. Husovi
11.00
Beseda o knize Jan Hus s autorem prof. F. Šmahelem
12.00
Přednáška dr. E. Stehlíka –– Mistr Jan Hus v legiích, s ukázkou historických praporů
13.00
Panelová diskuse na téma „Mistr Jan Hus dnes“ za účasti prof. P. Čorneje a dalších hostů
Celý program česky/anglicky