• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Kostel U Salvátora, Salvátorská 1, Praha 1
5. července
16.00
Zahájení výstavy „Reformace v různých zemích“
20.00
Neviditelní Romové
Diskuze s Romy, o kterých se nemluví v televizi. Mikuláš Vymětal, Mário Bihari.
6. července
9.30
Přednáška dr. Petera Moréeho na téma „Úvod do české reformace a mistr Jan Hus“
anglicky/německy
11.00
Panelová teologická diskuse za účasti kardinála Miloslava Vlka, prof. Margot Kässmann (EKD) a Ing. Daniela Fajfra
česky/anglicky/německy
15.00
Oratorium Johan Hus
(Carl Loewe), Philharmonia Chor Reutlingen e. V., pěvecký sbor Betzingen a Komorní orchestr Ebingen pod vedením Martina Künstnera, Německo

Oratorium Johan Hus

V České republice poprvé zazní toto, širší veřejnosti většinou neznámé, oratorium o Janu Husovi. Složil jej Carl Loewe (1796–1869), text napsal August Zeune (1778–1853). Oratorium sestává ze tří částí, v nichž je Jan Hus nejprve v Praze, pak na cestě do Kostnice a nakonec v Kostnici samotné.
Hraje orchestr z...

více

Panelová teologická diskuse

Základní směr panelu: Hus a my dnes.
Podotázky: Jak reagují současné křesťanské církve na husovské zápasy o pravdu? Jak tlumočit Husův odkaz tak, aby zaujal dnešní generaci?
Moderuje: Daniel Ženatý, evangelický farář sboru Českobratrské církve evangelické v Pardubicích a 1. náměstek synodního seniora ČCE,...

více

Přednáška dr. Petera Moréeho na téma „Úvod do české reformace a mistr Jan Hus“

Anglicky | německy | hudební doprovod: studenti konzervatoře Evangelické akademie Olomouc
Dr. Peter Morée učí církevní dějiny na Evangelické teologické fakultě. Napsal monografii a řadu článků k předhusitskému období. Těžiště jeho bádání se ovšem přesunulo na české evangelíky v 19. a 20. století. Vedl...

více

Zahájení výstavy „Reformace v různých zemích“

Výstava Slezsko-hornolužické muzejní asociace, realizovaná z prostředků pověřence spolkové vlády pro kulturu a média a sdružením Kulturraum Oberlausitz-Niederschlesien. Výstava v šestnácti panelech ilustruje průběh reformace v oblasti na pomezí dnešního Česka, Polska a Německa, která je z tohoto hlediska unikátní a...

více

Neviditelní Romové

Diskusní večer s Romy, o kterých se nemluví v televizi. Co si myslí ti, kteří chodí do práce, vychovávají děti, ve volném čase se věnují tomu, co je baví, tedy žijí úplně „obyčejné“ životy jako mnozí z nás? Dejme jim slovo a nahlédněme společně do jejich životů. Evangelický farář pro menšiny Mikuláš...

více