• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

V kole po kostelech s mistrem Janem Husem
5. července
Putování po pražských kostelích spojených s českou reformací
Poutnický program pro děti a jejich rodiče a pro zájemce o historii. Za vyplněný pas odměna na Ovocném trhu.
Betlémská kaple ČVUT v Praze, Betlémské náměstí
kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí
kostel U Salvátora, Salvátorská 1
kostel Matky Boží před Týnem, Staroměstské náměstí
kostel Martin ve zdi, Martinská 8
kostel sv. Michala, V Jirchářích 14
rotunda Nalezení sv. Kříže, Karoliny Světlé
6. července
Putování po pražských kostelích spojených s českou reformací
Poutnický program pro děti a jejich rodiče a pro zájemce o historii. Za vyplněný pas odměna na Ovocném trhu.
Betlémská kaple ČVUT v Praze, Betlémské náměstí
kostel sv. Mikuláše, Staroměstské náměstí
kostel U Salvátora, Salvátorská 1
kostel Matky Boží před Týnem, Staroměstské náměstí
kostel Martin ve zdi, Martinská 8
kostel sv. Michala, V Jirchářích 14
rotunda Nalezení sv. Kříže, Karoliny Světlé