• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Obecní dům, nám. Republiky, Praha 1
6. července
19.30
Slavnostní večer k 600. výročí mistra Jana Husa
FOK Praha, premiéra skladby Credo mistra Jana od J. Krčka. Představení zlaté mince vydané ČNB k 600. výročí mistra Jana Husa

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ PONDĚLNÍHO PROGRAMU

Večer ve Smetanově síni Obecního domu bude slavnostním zakončením pondělního programu. Účastníci vyslechnou slova mistra Jana, píseň z doby husitské a především díla skladatele Jaroslava Krčka. Část oratoria „Ten, který jest“ a kantátu „Credo mistra Jana“ nastudoval Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK,...

více