• Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

  • V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně - kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.

  • Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

Narodil se okolo roku 1370 v Husinci. Studoval na Karlově univerzitě v Praze, kde také vyučoval, a stal se později i jejím rektorem. Deset let působil jako kazatel v Betlémské kapli. Základem jeho učení i života se stala Bible. Poukazoval na mravní úpadek, v němž se na počátku 15. století nacházela církev. Vedl křesťany k tomu, aby se jejich víra projevovala v jejich životě v pravdě, lásce a poctivosti.

Přebíral některé z myšlenek anglického teologa Johna Wycliffa. Kritizoval způsob udělování odpustků a křížové výpravy. Je-li nařízení i samotného papeže v rozporu s Biblí, nemusí být uposlechnuto. Musel opustit Prahu a uchýlil se do exilu na Kozí Hrádek a hrad Krakovec, kde se věnoval literární činnosti. Je autorem mnoha spisů latinských a českých, které jsou dodnes zdrojem inspirace.

Na kostnickém koncilu, kam byl pozván, byl Hus odsouzen jako kacíř. Byl vězněn, a když odmítl své názory odvolat, byl 6. července 1415 na hranici upálen. Popel byl vysypán do Rýna, aby jeho stoupenci nemohli udělat z hrobu poutní místo. Jeho upálení vyvolalo v Čechách protest a podnítilo vznik české reformace. O sto let později se Husovy myšlenky staly inspirací Martinu Lutherovi a dalším reformátorům v Evropě. V Čechách našly ohlas při vzniku samostatného státu reprezentovaného T. G. Masarykem. V roce 1999 vyzdvihl papež Jan Pavel II. Husovu morální odvahu, vyslovil hlubokou lítost nad jeho krutou smrtí a označil jej jako reformátora církve.